Woonboulevard Vierzicht W4

Vierzicht is onderdeel van het Masterplan W4. Het gaat hierbij om een geluidswerende kantoren- en bedrijvenlocatie gelegen tussen het bestaande bedrijventerrein Elisabethhof en de A4. Vierzicht ligt aan de westelijke kant van de A4 in Leiderdorp, startend bij de Simon Smitweg en doorlopend tot aan de Dwarswatering. De ontwikkeling van Vierzicht vormt een duidelijk zichtbare “harde” grens tussen “stad en land”. Dat stelt hoge eisen aan de vormgeving en de uitstraling van de gebouwen.

De blikvanger is de 850 meter lange gevel langs de snelweg: een ensemble van bakstenen gevelelementen (20-30 meter lang en 10 meter hoog) afgewisseld met glazen vides en atria die vanaf de rijksweg een doorkijk geven naar de functies aan de dorpskant van Vierzicht. De boulevardzijde (dorpskant) kreeg een divers architectonisch beeld waarbij bedrijven de mogelijkheid hebben voor een individuele uitstraling en presentatie.

Inmiddels zijn de eerste en de tweede bouwfase van Vierzicht gerealiseerd. Deze bestaan uit de Parkeergarage Rijnland Ziekenhuis, de nieuwe Meubelboulevard, winkelpaviljoen Hästens en het zorgkantoor ActiVite.

Locatie: Vierzicht kavel 1 t/m 5, Leiderdorp
Naam: Vierzicht
Differentiatie: 55.800 m2 BVO totaal waaronder kantoorruimte, winkelruimte, zorggerelateerde ruimte, parkeervoorzieningen
Parkeren: Parkeergarages met 542 en 135 pp en 141 pp op eigen terrein
Ontwerp: KOW, 2004 - 2009
Status: Kavel 1: In ontwikkeling, Kavel 2 t/m 4: Gerealiseerd (2007 - 2009), Kavel 5: Bestek
Concept: ir. Hans Kuiper
Projectarchitecten: Frans Dirks architect A.v.B., ir. John Chan (Kavel 5)
Projectleiders: ing. Ronald Kappert ing. Paul Hoogervorst (Hästens)
Opdrachtgever: Vierzicht BV (Bohemen)
Aannemers: DURA Vermeer Bouw Haarlemmermeer BV, Sprangers Bouw Breda
Adviseurs: Broersma (constructie) DWA (installatie)