Ahornstraat

De wijk Ondiep komt als één van de eerste Utrechtse wijken voor herstructurering in aanmerking. Binnen de wijk Ondiep komt de locatie Ahornstraat als één van de eerste aan bod. Zoals volgens de planidentificatie vereist, is er op de locatie sociale woningbouw ontwikkeld met een hogere dichtheid. Het relatief grote gebouw heeft een geleding gekregen om te kunnen aansluiten op de schaalgroottes van de omliggende bebouwing. De horizontale verdeling heeft een klassieke opbouw van plint, tussenlaag en toplaag. De plintlaag wordt gemaakt met penanten en is anderhalve verdieping hoog. De metselwerk penanten maken het mogelijk om de halfverhoogde woonlaag visueel te koppelen aan het maaiveldniveau. De tussenlaag wordt gemaakt met metselwerk in een lichtere kleur. De toplaag wijkt af en beëindigt zo het gebouw, een sterk effect waarbij gebruik wordt gemaakt van een keramisch materiaal. Het materiaal springt iets terug ten opzichte van het metselwerk en verwijst naar een kaplaag met pannen.

Locatie: Ahornstraat, Utrecht
Naam: Ahornstraat
Differentiatie: 83 woningen (sociale huursector)
Parkeren: 72 pp bebouwd, 13 pp openbaar
Status: Gerealiseerd (2007)
Ontwerp: KOW, 2005
Architect: Frans Dirks AvBR
Projectarchitect: ir. Rene Buur
Projectleider: ing. Yolanda van Dongen
Opdrachtgever: Mitros Ontwikkeling