TNO Delft

Herontwikkeling kantoorgebouw tot energiezuinige kantoren.